2019-Hædring

Hædring


AKIF generalforsamling gennemførtes igen i år uden store sværdslag.


Såvel formandens beretning, valghandlinger lovændringer, som regnskab blev godkendt med applaus

 

Sidste punkt var overrækkelse af hædersbevisning


I år modtog vor kasserer Majbritt, Dansk Militært Idrætsforbund sølvemblem for sin mangeårige indsats i AKIF


Majbritt er foruden foreningens økonomiske samlepunkt også tovholder på store sociale arrangementer og ikke mindst en kæmpe vidensbank for AKIF