2016-Nijmegenmarchen

March of the world - Nijmegenmarchen


Hvad er Nijmegenmarchen?


Nijmegenmarchen i Holland er verdens største ”gå-event” med

omkring 50.000 deltagere. I år blev marchen gennemført for 100’ gang.

Nijmegenmarchen gennemføres af både militære og civile

gængere. Militære gængere kan gennemføre marchen i hold

eller som enkeltgænger. Som militære gængere skal man gå de

godt 160 km over fire dage, med 10 kg oppakning + vand, for at

kunne erhverve sig den bæringsberettigede marchmedalje.

Hygger i Ølteltet forud

for marchen.

Langt de fleste Garnisoner i Danmark stiller hold til

Nijmegenmarchen. Trænregimentet stiller pt. to hold

til Nijmegenmarchen.


De to hold har hver deres historie og traditioner. Fælles for dem er at de begge tilstræber, at gøre marchen til en social begivenhed, hvor der festes og hygges før, under og efter marcherne.

Efter godt 120 km march – er det stadig en ren badeferie for soldater fra TRR.

Hvorfor er march noget for soldater?


Når man går godt 40 km, fire dage i træk så får man ondt, man får rigtig ondt.

Evnen til at kunne håndtere smerter,

evnen til at undgå at forfalde til

selvmedlidenhed, evnen til at forstå

gruppemedlemmernes forskellige

formkurver, og dermed forstå at gruppens medlemmer er pressede på forskellige tidspunkter, og vigtigst af alt evnen til at hjælpe og støtte hinanden, så alle gruppens

medlemmer kommer i mål. – Det er evner som danner grundlag for en god soldat.

Selv dem der ALDRIG

får vabler, kan få vabler

i Nijmegen

Der slappes af på rastene.

De soldater som jeg har gået i Nijmegen med, de

indeholder disse evner.


De soldater, de hjælper og støtter hinanden i en sådan grad, at man kun kan være stolt af dem.

I Nijmegen er vi sammen på tværs at bataljoner og faggrupper – Vi marcherer, vi socialisere og vi hjælper hinanden – vi er danskere og vi er TRR.


Nijmegenmarchen handler om at kende sig selv,

kunne presse sig selv derud hvor det gør rigtig

ondt, og om sammenhold og samarbejde til at

fuldføre alligevel.


What’s not to like?

Nok et af de bedste hold der gik i Nijmegen 2016

Alle Trænregimentets deltagere samlet I forbindelse med velkomstparade.


Alle grader fra menig til oberst var repræsenteret. Nogle gik for første gang og ældste

gænger for 39. gang. KN Karoline Tjell og SSG Jes Mose Jensen var holdførere.


Alle deltagere takker for støtten fra AKIF.