2019-Hædring

Hædring

 

AKIF generalforsamling gennemførtes igen i år uden store sværdslag.

 

Såvel formandens beretning, valghandlinger lovændringer, som regnskab blev godkendt med applaus

Sidste punkt var overrækkelse af hædersbevisning

 

I år modtog vor kasserer Majbritt, Dansk Militært Idrætsforbund sølvemblem for sin mangeårige indsats i AKIF

 

Majbritt er foruden foreningens økonomiske samlepunkt også tovholder på store sociale arrangementer og ikke mindst en kæmpe vidensbank for AKIF